பழங்கால பொருட்களை சேகரிக்கும் தலைமையாசிரியர்

செங்குன்றத்தைச் சேர்ந்த சங்கரலிங்கம் (தலைமையாசிரியர், ஓய்வு) அவர்கள் பழங்கால பொருட்களை சேகரித்து வைப்பதில் ஆர்வம் உடையவர். அவர் தான் சேகரித்த அரிய பொருட்களான காற்சிலம்பு மற்றும் நாணயங்களுடன் எடுத்த படம்.

Chennai Plus

leave a comment

Create AccountLog In Your Account